"Plataforma per a la convivència al Berguedà"
Espai Web cedit per l'Ajuntament de Berga
 Aquesta Web intentarà recollir i divulgar les informacions que la plataforma vagi disposant en cada moment així com les
 aportacions que se'ns facin, i que compleixin amb els objectius  fixats en els estatuts de la seva constitució.
 Ets al Inici > plataforma@JosepIsanta.org
 
Portaveu: JOSEP SENSADA TOR
Podeu contactar amb ell a: 
portaveu@josepisanta.org
 
AJUDAN'S A FER JUSTÍCIA
TOTS AMB JOSEP MARIA ISANTA:
     Degut als tràgics fets ocorreguts la matinada del dissabte dia 28 de maig de 2005 durant les festes de la Patum de Berga, us demanem ajuda per poder fer front, en primer lloc, a les despeses d'advocats i altres gestions que tingui la família de Josep Maria Isanta Casellas així com altres afectats directes en l'agressió i, en segon lloc, per despeses d'advocats i gestions que puguin sorgir per part nostra.
     Les aportacions es poden fer a les diferents guardioles repartides a establiments de tota la comarca, així com al següent número de compte corrent:

  Caixa de Manresa 2041 0032 78 0040055209
                                     
Moltes gràcies per la vostra col·laboració
     - Llista de guardioles repartides a Berga -

 

 
  GOTES DE silencio

  autors: Josep Maria Isanta Casellas
           Antonio Abad Siro
 
 

Diumenge dia 8 de gener a les 11 del matí i aprofitant la presentació de tots els equips del bàsquet Berga es va dur a terme un petit acte d'homenatge al Josep M. Isanta per part d'aquest club berguedà.
  
  Catalunya Informació
- Els menors implicats en la mort de Josep Maria   Isanta sortiran dels centres d'internament

  "Politització de la Plataforma ??" -
  Josep Rota i Arseda - President de la Plataforma iq option para pc windows
  Acords de la Comissió de Seguiment celebrada:
dijous dia 20-10-2005


  Contingut del programa de radio "Com està l'ambient a Berga   100   dies desprès de l'assassinat d'en Josep M.Isanta" emès a   RAC1,el dia 06-09-2005. Molt recomanable escoltar-lo íntegrament
   Format: MP3 - Tamany: 3,28 Mb - duració 19 minuts -    

Ordenança de convivència ciutadana i bon govern de Berga (Aprovada pel Plè de la Corporació en data 3/05/2005)
Publicada al B.O.P. núm. 181 de 30/07/2005
Compareixença de la Consellera d'Interior Montserrat Tura davant la Comissió de Justícia,Dret i Seguretat Ciutadana informant sobre els fets esdevinguts durant les festes de celebració de la Patum de Berga (Transcripció en brut de la sessió de 8/06/2005)
Butlletí d'informaciò plataforma - Setembre de 2005
 Els Dijous, al Local de Colònies de Borredà a les 21:00  Reunió dels representants de la Plataforma
Reunions mensuals a l'Ajuntament, de la comissió de seguiment: Representants dels partits, Mossos d'Esquadra, Policia Local, i representants Plataforma.
ESTAT DE COMPTES DE LA PLATAFORMA A: 06/09/2006
 Ingressos:
 Recaptacións diverses
44.632,41
  €
 
 Despeses:
 Material - guardioles -
162,90
  €
 Fotocòpies i cartells
1.629,98
  €
 Pancartes
395,80
  €
 Provisió de fons Advocats i Procurador
24.599,16
  €
 Despeses enterrament
2.454,49
  €
 Tràmits legalització Plataforma
30,00
  €
 Despeses Marató Esportiva ' 05
832,88
  €
 Despeses Pedalada-Caminada ' 05
745,52
  €
 Despeses Rebrot ' 06
1.130,59
  €
 Despeses Dinar Popular ' 06
790,54
  €
 Despeses distrib.cartes i segell plataforma
309,96
  €
 Despeses gots i samarretes per activitats
3.269,91
  €
 Despeses Disc
1.549,21
  €
 Despeses Comissions Caixa Manresa
32,78
  €
 Total despeses:
37.933,72
  €
     
 Saldo en aquesta data:
6.698,69
  €

  Entitats i Associacions adherides
  Estatuts / Objectius de la plataforma
  Comunicats de premsa de la plataforma
  Accions realitzades per la plataforma
  Articles de premsa i d'opinió
  Seguiment accions judicials
  Recull d'articles de premsa electrònica
  Col·laboracions per a la recaptació de fons
 
 

Preguem que tothom qui rebi amenaces per part d'amics, coneguts o persones de l'entorn dels detinguts, ho doni a conèixer a la Plataforma per qualsevol mitjà; directament, correu electrònic etc. ES MOLT IMPORTANT !!!

 
"Ni ha prou amb una sola navalla en una  multitud perquè el mon s'enfonsi..." https://profitbroker.ec/IQ_Option_para_Windows_PC

 
"Més enllà de les ideologies, els uniformes, les  races o les creences està apareixent una nova  agressivitat grupal que intenta arribar amb la  por allà on no arriba amb la raò."

       Joan Barril.- El Periodico 31-05-05

"Aquest vespre hi torna a haver reunió de les entitats de joves. Possiblement La Patum d'enguany anirà acabant a poc a poc, però aquest any s'ha trobat la Berga patumaire amb la de la resta de l'any. I aquest encontre inimaginable durarà molts anys, com la memòria d'en Pep Isanta. Ens cuidarem prou que això no passi mai més." iq option windows
      Francesc Ribera 'Titot' Quan les llàgrimes apaguen el foc. 31-05-05